Więcej o granicach psychicznych…

Więcej o granicach psychicznych…

Granice osoby to cały system zewnętrznych i wewnętrznych barier, które umożliwiają wymianę, tego co wewnętrzne (emocje, myśli ) – z innymi ludźmi. Granice mogą być różne.  Zazwyczaj wymienia się granice: zewnętrzne i fizyczne, wewnętrzne: emocjonalne,...
O granicach psychicznych w wychowaniu

O granicach psychicznych w wychowaniu

Każdy jest inny i każdy odbiera rzeczywistość na swój sposób ukształtowany przez wcześniejsze doświadczenia życiowe, stan emocjonalny, nawyki myślowe, konstrukcję genetyczną.  Jest to o tyle istotne, żeby wiedzieć, iż różnimy się odbiorem tej samej sytuacji.   Jest to...
Nastolatek – trudny czas, ale dla kogo?

Nastolatek – trudny czas, ale dla kogo?

Czas dorastania to most, przez który człowiek przechodzi od beztroskiego dzieciństwa do odpowiedzialnej dorosłości.  To czas, który wypełniają złożone, nierzadko burzliwe zjawiska związane ze zmianami anatomicznymi, fizjologicznymi, psychicznymi.  Wiek dorastania...