"ISKRA" WARSZTATY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Warsztaty dla Dzieci i Młodzieży | Akademia EQ

Dzieci, młodzież mają w sobie ciekawość, entuzjazm, otwartość, talent lub pragnienie zrobienia lub odkrycia czegoś niezwykłego.  Przy odpowiednim wsparciu otoczenia można tę naturalną chęć rozwinąć lub wzmocnić.  Dzieci, które wiedzą, jakie są ich mocne strony, co jest ich zasobem mają poczucie, że życie może być przeżyte z pasją, są bardziej radosne, otwarte, ciekawe świata, innych ludzi.

Wiedza, wewnętrzne przekonanie, co do własnych zasobów, daje odwagę, by nadać swemu życiu kierunek, wyznaczyć cel oraz  nadzieję i odwagę by tą drogą podążać.  Nadrzędnym celem jest, by dzieci mogły wyrażać siebie takimi jakimi są, by mogły korzystać z życia w jedynie im pisany sposób.

Każdy Rodzic chce, by jego dziecko umiało czerpać ze swojego życia, jak najwięcej radości, satysfakcji.  Każdy Rodzic chce, by jego dziecko odkryło lub rozwijało swoją pasję, gdyż z własnego doświadczenia wie, że odkrycie swojej  życiowej pasji jest czymś, co dodaje życiu skrzydeł.

Zapraszam na warsztaty „Iskra” skierowane do dzieci i młodzieży.  Warsztaty te stworzone są w oparciu o koncepcję „wewnętrznej iskry” Petera Bensona.

Korzyści:

  • lepsze wyniki w nauce,
  • większe poczucie szczęścia, radości, satysfakcji
  • większe umiejętności społeczne, wzrost  empatii,
  • otwarcie na świat, na jego różnorodność, problemy,
  • chęć pomagania innym, poczucie celu i misji w życiu,
  • lepszy kontakt z dorosłymi, lepsza kondycja psychiczna.