WARSZTATY EQ

Warsztaty dla Dzieci i Młodzieży | Akademia EQ

Emocje wpływają dosłownie na każdą sferę życia: zdrowie, samopoczucie, uczenie się, relacje między rówieśnikami. Młodzi ludzie, których kompetencje w sferze emocjonalnej są wysokie mają przewagę w każdej sferze życia – w rodzinie, wśród rówieśników, w szkole, wszędzie tam, gdzie spotykają się z innymi ludźmi.

Świadomość i umiejętność kontrolowania własnych emocji oraz uważność na stany emocjonalne drugiego człowieka dają im możliwość odpowiednich, adekwatnych reakcji.

Pielęgnowanie kompetencji inteligencji emocjonalnej wśród młodych ludzi sprawia, iż ich oporność psychiczna wzrasta, lepiej znoszą frustrację, polepsza się koncentracja i ich ogólne poczucie szczęścia również wzrasta.

Program:

 • kompetencje charakteryzujące poziom EQ,
 • rodzaje emocji, ich dynamika,
 • związek pomiędzy emocjami a potrzebami,
 • wyobrażenia na swój temat – wpływ na podejmowanie decyzji życiowych;
 • złość, jak skorzystać z jej energii?,
 • empatia, jako szczególna kompetencja umożliwiająca zrozumienie drugiego człowieka,
 • jak sobie radzić w sytuacjach konfliktowych?

Korzyści:

 • lepsze samopoczucie,
 • poczucie sprawstwa,
 • większe zrozumienie siebie i innych,
 • lepsza komunikacja z innymi ludźmi,
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem, rozwiazywania konfliktów;