WARSZTATY DOBRYCH RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

Warsztaty | Akademia EQ

Rodzina jest miejscem, w którym dziecko przychodzi na świat, gdzie zaspokajane są jego wszystkie podstawowe potrzeby, zarówno fizjologiczne, jak i psychiczne. Dziecko jest integralną częścią rodziny i to właśnie tam kształtuje się młody człowiek. Postawy rodziców (to co i jak mówią, jak się zachowują) bezpośrednio wpływają na odbiór świata przez dziecko. Umiejętność rozumienia dziecka, jego potrzeb, emocji i ograniczeń oraz umiejętność komunikowania się z nim są zatem podstawą świadomego rodzicielstwa.

Proponujemy Państwu cykl czterech spotkań warsztatowych, które umożliwią spojrzenie na świat oczami dziecka i wypracowanie nowych strategii budowania satysfakcjonujących relacji z dzieckiem oraz wzrostu kompetencji emocjonalnych. Są skutecznym narzędziem rozwijania kompetencji wychowawczych rodziców i wzrostu poczucia własnej wartości u dzieci. Skierowane są do wszystkich osób, które szukają głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi.

Warsztaty Dobrych Rodziców składają się z czterech tematycznych spotkań:  „Granice w wychowaniu – co to właściwie jest i jakie ma znaczenie?”, „Emocje w wychowaniu.”, „Jak zachęcić do samodzielności i współpracy?”, „Jak rozwiązywać konflikty? Jak zachęcać i chwalić?”

PROGRAM WARSZTATÓW:

Głównym celem warsztatów jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie z sytuacjami codziennego życia. Refleksja nad własną postawą wychowawczą, nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, nauka dialogu a także wymiana doświadczeń, spostrzeżeń.

Program w znacznej części oparty jest na programie rekomendowanym m.in. przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców“. Bazuje on na cyklu książek A. Faber i E. Mazlish, z których najsłynniejszą jest książka pt.: “ Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby do nas mówiły.”

KORZYŚCI:

 • Lepsze rozumienie dziecka,
 • Adekwatne reagowanie na codzienne zdarzenia,
 • Osiągnięcie zrozumienia, porozumienia i współpracy z dzieckiem,
 • Nawiązanie głębszych relacji z dzieckiem,
 • Wzrost poczucia własnej wartości dziecka.

Warsztaty Dobrych Rodziców i Wychowawców

I. Granice w wychowaniu – co to właściwie jest i jakie ma znaczenie?
Dzieci od zawsze, nieustannie sprawdzają stałość granic i konsekwencję dorosłych. Wynika to z wielu powodów: braku znajomości reguł rządzących światem, relacjami, niewiedzy o konsekwencjach swoich zachowań, braku umiejętności przewidywania, niedojrzałości fizycznej i emocjonalnej.  Najważniejsze jednak jest to, iż dzieci przekraczając granice uczą się, jak żyć? Testują na rodzicach, co jest ważne a co nie. Dowiadują się w ten sposób czegoś ważnego o sobie, rodzicach, świecie. A jak rodzice radzą sobie z własnym systemem granic? Tu już bywa różnie. Najczęściej jednak jesteśmy rodzice nie zdają sobie sprawy, że frustrację, którą odczuwają w kontaktach z dzieckiem wynika z tego, iż ich granice są nieustannie testowane. Ciągłe upominanie, przypominanie, ustalanie, strofowanie doprowadza do tego, iż czasami rodzicielstwo wydaje się być naprawdę trudne i pełne negatywnych emocji, zmęczenia. Co zrobić, by to zmienić?
 • Znaczenie granic psychologicznych w codziennym życiu rodziny.
 • Konsekwencje elastycznych lub sztywnych granic psychologicznych w dorosłości dzieci.
 • Nauka budowy bezpiecznego systemu granic psychologicznych rodzica i dziecka.
 • Asertywny rodzic – asertywne dziecko: wzrost jakości funkcjonowania systemu rodzinnego.
 • Zrozumienie, czym są granice psychologiczne.
 • Zrozumienie fundamentalnego znaczenia wzajemnego szanowania granic dla prawidłowego funkcjonowania rodziny.
 • Przejrzystość funkcji i ról pełnionych przez członków rodziny.
 • Jasność komunikacji.
 • Poczucie ulgi i wewnętrznego spokoju związanego z jasnością struktury rodziny.
 • Istotny wpływ na podział obowiązków w domu.
 • Podniesienie poczucia własnej sprawczości i własnej wartości zarówno u dzieci jak i rodziców.
Najbliższy warsztat
01sty1970
WEŹ UDZIAŁ

Sprawdź pozostałe terminy warsztatów:

KALENDARZ WYDARZEŃ

Warsztaty Dobrych Rodziców i Wychowawców

II. Emocje w wychowaniu
Każde dziecko, człowiek potrzebuje poczucia bezpieczeństwa, świadomości tego, że jest akceptowany i kochany. Rozwijający się młody człowiek uczy się życia. Postrzeganie przez niego świata, zdarzeń jest często nieadekwatne, gdyż wynika z niezrozumienia, niedojrzałości.  Dziecko w zależności od wieku i stopnia rozwoju różnie odbiera świat, często bardzo intensywnie, w wyolbrzymiony sposób. W związku z tym przeżywa dużo różnych, silnych emocji. Emocje te pojawiają się po to, by otrzymać wsparcie. Pozytywnych przeżyć w tym zakresie powinna dać rodzina. Rodzic wiedząc, jak nazwać emocje, jak zrozumieć, jaka potrzeba kryje się pod daną emocją jest ogromnym wsparciem dla dziecka. Jest rodzicem, który pomaga i rozumie.
 • Rozróżnienie emocji – uczuć- nastojów.
 • Rozwój samoświadomości emocjonalnej rodzica.
 • Poszerzenie słownika emocjonalnego.
 • Umiejętność dostrzegania emocji i nazywania ich zarówno u siebie, jak i u innych.
 • Zrozumienie połączenia realizacji potrzeb z występującym stanem emocjonalnym.
 • Ćwiczenie komunikacji uwzględniającej stany emocjonalne członków rodziny.
 • Wzrost wzajemnego zrozumienia i empatii.
 • Rozumienie wzajemnych potrzeb.
 • Rozumienie „języka emocji“.
 • Pogłębienie więzi.
 • Wzrost poczucia bliskości, zrozumienia, przynależności.
Najbliższy warsztat
01sty1970
WEŹ UDZIAŁ

Sprawdź pozostałe terminy warsztatów:

KALENDARZ WYDARZEŃ

Warsztaty Dobrych Rodziców i Wychowawców

III. Zachęcanie do samodzielności i współpracy
Tym, co powoduje rodzicielskie frustracje, jest codzienne zmaganie się z dziećmi, by skłonić je do zachowań akceptowanych przez rodziców i społeczeństwo. Konflikty, które powstają na tym tle wynikają z różnicy potrzeb. Zachęcanie dziecka do wykonywania różnych zadań, jest ciężką i żmudną pracą. Komunikaty typu: umyj zęby, posprzątaj pokój, odbrób lekcje, wynieś śmieci, idź z psem na spacer i wiele, wiele innych, SĄ źródłem obustronnej frustracji i zmęczenia. Chcesz wiedzieć, jak te komunikaty są odbierane przez dziecko? Czy czuje się ono zachęcone do samodzielności i współpracy?
 • Omówienie potocznych metod zachęcania do samodzielności i współpracy oraz konsekwencji ich stosowania.
 • Przedstawienie tego, co jest podstawą zachęcenie do współpracy?
 • Omówienie metod zachęcania do współpracy i samodzielności.
 • Wskazanie, jaką rolę przy zachęcaniu do samodzielności i współpracy ogrywa etykietowanie dziecka.
 • Ćwiczenie komunikacji uwzględniającej potrzeby rodzica i dziecka.
 • Ćwiczenie budowania zrozumiałej i otwartej komunikacji w rodzinie.
 • Wzrost samodzielności dziecka.
 • Wzrost poczucia własnej wartości u dziecka.
 • Poczucie bycia zrozumianym, uszanowanym, docenionym.
 • Zrozumienie, co jest podstawą zachęcenia do współpracy?
 • Przejrzystość funkcjonowania domu.
 • Jasność komunikacji, wymagań.
 • Umocnienie wewnętrznych granic.
 • Wzmocnienie więzi.
Najbliższy warsztat
01sty1970
WEŹ UDZIAŁ

Sprawdź pozostałe terminy warsztatów:

KALENDARZ WYDARZEŃ

Warsztaty Dobrych Rodziców i Wychowawców

IV. Jak rozwiązywać konflikty? Jak zachęcać i chwalić?
Sytuacje konfliktowe w rodzinie są nieuniknione. Codzienne przebywanie razem, różne potrzeby, oczekiwania, wartości. Do tego dochodzi stres, zmęczenie zarówno u rodziców, jak i dzieci. Co zrobić, by uniknąć awantury w momencie, kiedy śpieszymy się do pracy a dziecko zamiast ubierać się, bawi się w najlepsze? Co zrobić, by nie wybuchnąć złością lub by uniknąć pokusy srogiego ukarania dziecka za jego przewinienie? Z drugiej strony wiemy, że nasze dziecko jest zdolne, podziwiamy jego umiejętności i chwalimy. Ale, czy każda pochwała jest dobra? Jak chwalić, by wzmacniać poczucie własnej wartości u dziecka?
 • Omówienie istoty konfliktu między członkami rodziny.
 • Przedstawienie trzech typów rozwiązywania konfliktów.
 • Zrozumienie konfliktu, potrzeb, emocji i umiejętność poszukiwania wspólnych rozwiązań.
 • Omówienie różnic między karaniem a konsekwencją.
 • Zrozumienie tego, co dają pochwały i zachęty?
 • Przedstawienie metody, jak chwalić i zachęcać, by wzmacniać poczucie własnej wartości u dziecka?
 • Zmiana postrzegania konfliktu.
 • Umiejętność odpowiedniego reagowania w sytuacjach konfliktowych.
 • Poczucie poszanowania własnych granic oraz granic dziecka.
 • Poczucie zrozumienia, bliskości, akceptacji.
 • Pogłębienie więzi.
 • Wzrost poczucia własnej wartości u dziecka.
 • Radość i zadowolenie.
Najbliższy warsztat
01sty1970
WEŹ UDZIAŁ

Sprawdź pozostałe terminy warsztatów:

KALENDARZ WYDARZEŃ