Inteligencja Emocjonalna - Warsztaty EQ

Warsztaty EQ | Akademia EQ

Warsztaty EQ

Inteligencja emocjonalna EQ oznacza umiejętność kontrolowania własnych emocji oraz umiejętność rozpoznawania uczuć innych osób i odpowiedniego reagowania na nie.  Takie umiejętności dają ludziom kompetencje, które korzystnie wpływają na na każdą sferę ich życia.  Umiejętności związane z rozpoznawaniem procesów emocjonalnych zachodzących zarówno u siebie, jak i u innych  ogólnie pozytywnie wpływają na jakość życia.  Osoba inteligentnie emocjonalna potrafi świadomie zarządzać swoim stanem emocjonalnym, rozumieć stan emocjonalny drugiej osoby oraz świadomie budować relację z drugim człowiekiem. W dzisiejszych czasach EQ ma również szczególne znaczenie na rynku pracy.  Przedsiębiorcy w dużej mierze zwracają uwagę na poziom EQ przy  zatrudnianiu. W ramach EQ wymienia się poszczególne obszary i umiejętności, na które wskaźnik znajomości procesów emocjonalnych ma wpływ to,m.in: samoświadomość, kontrola emocji, radzenie sobie ze stresem, obraz samego siebie, empatia,adekwatna komunikacja uwzględniająca komunikat „Ja“
 • wprowadzenie do tematu inteligencji emocjonalnej;
 • rodzaje emocji, ich dynamika, rozwój samoświadomości emocjonalnej;
 • związek pomiędzy emocjami a potrzebami;
 • emocje w relacjach z innymi ludźmi, empatia;
 • złość , jako szczególnie silna emocja; cel złości, sposoby regulowania intensywności doświadczania złości;
 • wzrost świadomości doświadczanych emocji oraz celu ich doświadczania;
 • wzrost zrozumienia dynamiki doświadczania emocji u innych ludzi;
 • umiejętność regulowania własnych stanów emocjonalnych;
 • większe poczucie bliskości, przynależności do grup społecznych,  ludzi;
 • większe zrozumienie ludzi, ich odczuć, zachowań;
 • wzrost asertywności;
Najbliższy warsztat
01sty1970
WEŹ UDZIAŁ

Sprawdź pozostałe terminy warsztatów:

KALENDARZ WYDARZEŃ